Chuỗi thạch anh tím A++ Uruguay (8li) 23 hạt FS6214-F2-1263

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tím A++ Uruguay (tại Việt Nam).
+ Kích thước : 23 bi tròn (8li).
+ Khối lượng: 17.3 gr.
+ Ý nghĩa: Bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, loại bỏ từ trường và luồng khí xấu. Đem lại may mắn.
+ Cách sử dụng: Trang sức vòng đeo tay.

Chuỗi thạch anh tím A++ Uruguay (8li) 23 hạt FS6214-F2-1263

Chuỗi thạch anh tím A++ Uruguay (8li) 23 hạt FS6214-F2-1263- Đá Thạch Anh tím