Chuỗi thạch anh hồng FS2051-1805

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 16 bi.
+ Khối lượng: nhiều kích cỡ
+ Ý nghĩa: may mắn về tình cảm, kích hoạt nhân duyên, cải thiện các mối quan hệ, bổ trợ về sức khỏe…
+ Cách sử dụng: trang sức vòng chuỗi đeo tay.

Chuỗi thạch anh hồng FS2051-1805

Chuỗi thạch anh hồng FS2051-1805- Đá Thạch Anh hồng