Công Trình Lăng Mộ Đá Nên Làm Lư Hoá Vàng Như Thế Nào

Trong công trình Lăng Mộ Đá thì hạng mục để đốt vàng mã là rất quan trọng. Nhưng cần lưu ý một số vấn đề như sau khi xây những vị trí để hóa vàng: 

– Vị trí đặt Bình hóa vàng trong công trình Lăng Mộ Đá phải phù hợp với quy hoạch trong tổng thể công trình Lăng Mộ Đá đó

– Mẫu thiết kế nên phù hợp với các hạng mục trong công trình Lăng Mộ Đá

– Vật liệu để xây bình hóa vàng nên là vật liệu chịu lửa 

– Không nên dùng đá tự nhiên để làm hóa vàng mã

– Chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo tính trang nghiêm cho công trình