Chuỗi thạch anh vàng đậm A+ FS6664-F5-2448

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh vàng đậm Uruguay 22 hạt (tại Việt Nam).
+ Kích thước :8li, 24bi
+ Khối lượng: 15.3gr
+ Ý nghĩa: Đá thạch anh vàng giúp bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả. Hợp với mệnh Thổ, Kim, Mộc.
+ Cách sử dụng: Trang sức, chuỗi đeo tay.

Chuỗi thạch anh vàng đậm A+ FS6664-F5-2448

Chuỗi thạch anh vàng đậm A+ FS6664-F5-2448- Đá Thạch Anh vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *