Chuỗi Thạch Anh Hồng Lớn FS6128-F1-1214

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng (tại Việt Nam).
+ Kích thước: bi vừa, 18 bi.
+ Khối lượng: 36.8g
+ Ý nghĩa: may mắn về tình cảm, kích hoạt nhân duyên, cải thiện các mối quan hệ, bổ trợ về sức khỏe. Hợp mệnh Thổ, Hỏa, Thủy.
+ Cách sử dụng: trang sức vòng chuỗi đeo tay.

Chuỗi Thạch Anh Hồng Lớn FS6128-F1-1214

Chuỗi Thạch Anh Hồng Lớn FS6128-F1-1214- Đá Thạch Anh hồng