Chuỗi Thạch Anh Hồng FS6128-F1-1195

Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng (tại Việt Nam).
+ Kích thước: bi vừa, 18 bi.
+ Khối lượng:36.2g
+ Ý nghĩa: may mắn về tình cảm, kích hoạt nhân duyên, cải thiện các mối quan hệ, bổ trợ về sức khỏe. Hợp mệnh Thổ, Hỏa, Thủy.
+ Cách sử dụng: trang sức vòng chuỗi đeo tay.

Chuỗi Thạch Anh Hồng FS6128-F1-1195

Chuỗi Thạch Anh Hồng FS6128-F1-1195- Đá Thạch Anh hồng