Tổng hợp Các Mẫu Lăng Thờ Đá Đẹp cho Lăng Mộ Đá cao cấp năm 2020

ĐÁ MỸ NGHỆ ANH QUÂN giới thiệu Tổng hợp Các Mẫu Lăng Thờ Đá Đẹp cho Lăng Mộ Đá cao cấp năm 2020. Đây là những Mẫu Lăng Thờ Đá (Long đình đá, Am thờ đá) điển hình cho các Khu Lăng Mộ Đá ĐẸP do Nghệ nhân trẻ Anh Quân tư vấn, thiết kế và gia công chế tác. Long Đình đá có vai trò rất quan trọng trong kiến trúc xây dựng Lăng Mộ Đá, là phần thờ cúng chung cho các phần mộ, chân linh và các vị thần linh, thổ địa ở khu vực. Hiện nay có hai loại Long Đình Đá (Am Thờ Đá) phổ biến là Long Đình Đá hộp không cánh và Long Đình Đá hai cánh; Long Đình Đá có thể có hai hoặc ba mái, tùy thuộc vào yêu cầu và kích thước của Khu Lăng Mộ. Mọi chi tiết Quý khách hãy liên hệ với Nghệ nhân trẻ Anh Quân để được tư vấn, báo giá, xây dựng Lăng Thờ và Lăng Mộ Đá trên toàn quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh Tổng hợp Các Mẫu Lăng Thờ Đá Đẹp cho Lăng Mộ Đá cao cấp năm 2020

0 - Long Dinh Da DEP Anh Quan - Cho Khu Lang Mo Da DEP

0 – Long Dinh Da DEP Anh Quan – Cho Khu Lang Mo Da DEP

101 Chi tiet mai ngoi chieu cua Lang tho da (Long dinh da)

101 Chi tiet mai ngoi chieu cua Lang tho da (Long dinh da)

102 Long dinh da DEP cua nghe nhan tre Anh Quan 2019

102 Long dinh da DEP cua nghe nhan tre Anh Quan 2019

103 Long dinh da canh ngoi chieu DEP

103 Long dinh da canh ngoi chieu DEP

11 Long Dinh hop nha anh Hao Thanh Hoa

11 Long Dinh hop nha anh Hao Thanh Hoa

111 Khu lang tho da gia toc Ho Vu

111 Khu lang tho da gia toc Ho Vu

112 Lang tho da Vu Toc dep thiet ke theo kieu 2 canh 3 mai dep

112 Lang tho da Vu Toc dep thiet ke theo kieu 2 canh 3 mai dep

12 Long dinh da DEP cua Khu lang mo da tai Thanh Hoa

12 Long dinh da DEP cua Khu lang mo da tai Thanh Hoa

121 Lang tho da DEP xanh reu nguyen khoi tai Bac Giang

121 Lang tho da DEP xanh reu nguyen khoi tai Bac Giang

122 Nghe nhan Anh Quan truoc Khu lang mo da DEP tai Bac Giang

122 Nghe nhan Anh Quan truoc Khu lang mo da DEP tai Bac Giang

131 Chinh dien khu lang tho da xanh reu cao cap

131 Chinh dien khu lang tho da xanh reu cao cap

132 Long dinh da xanh reu DEP 2019 tai Bac Giang

132 Long dinh da xanh reu DEP 2019 tai Bac Giang

141 Lang tho da dep xanh reu cua Khu lang mo da xanh reu cao cap tai Nam Dinh

141 Lang tho da dep xanh reu cua Khu lang mo da xanh reu cao cap tai Nam Dinh

142 Lang tho da thiet ke doc nhat tai Viet Nam - Mot kiet tac cua Nghe nhan tre Anh Quan

142 Lang tho da thiet ke doc nhat tai Viet Nam – Mot kiet tac cua Nghe nhan tre Anh Quan

151 Long dinh da canh dep hoan hao cua Da my nghe Anh Quan

151 Long dinh da canh dep hoan hao cua Da my nghe Anh Quan

152 Long dinh da xanh reu cao cap tai Ninh Binh

152 Long dinh da xanh reu cao cap tai Ninh Binh

161 Lang tho da cua Lang mo da xanh reu cao cap nam 2019

161 Lang tho da cua Lang mo da xanh reu cao cap nam 2019

162 Lang tho da hai canh hai mai dep cua Tran Gia chi Lang mo tai Nam Dinh

162 Lang tho da hai canh hai mai dep cua Tran Gia chi Lang mo tai Nam Dinh

171 Lap dat Lang mo tho da Nguyen Toc chi Lang mo tai Nam Dinh

171 Lap dat Lang mo tho da Nguyen Toc chi Lang mo tai Nam Dinh

172 Thi cong - Lap dat Long dinh da cua Nguyen toc chi Lang mo

172 Thi cong – Lap dat Long dinh da cua Nguyen toc chi Lang mo

181 Long dinh canh xanh reu nha Chu Khanh Viet Kieu Canada

181 Long dinh canh xanh reu nha Chu Khanh Viet Kieu Canada

191 Long dinh da xanh reu cao cap Anh Quan

191 Long dinh da xanh reu cao cap Anh Quan

192 Mau Long dinh da canh dep hoan hao cua Anh Quan

192 Mau Long dinh da canh dep hoan hao cua Anh Quan

201 Long dinh da co canh va hai cot tru da hai ben

201 Long dinh da co canh va hai cot tru da hai ben

202 Long dinh da xanh reu khac CNC dep cua Anh Quan

202 Long dinh da xanh reu khac CNC dep cua Anh Quan

21 Lang mo da DEP Phu Tho

21 Lang mo da DEP Phu Tho

22 Long dinh da Canh dep

22 Long dinh da Canh dep

31 Long dinh da cua Khu lang mo da nha Chu Dung tai Nam Dinh

31 Long dinh da cua Khu lang mo da nha Chu Dung tai Nam Dinh

32 Lang mo da Nam Dinh voi Long dinh canh 2 mai dinh dep

32 Lang mo da Nam Dinh voi Long dinh canh 2 mai dinh dep

41 Mau Long dinh hop hai mai DEP cua nghe nhan Anh Quan

41 Mau Long dinh hop hai mai DEP cua nghe nhan Anh Quan

42 Thiet ke Long dinh da DEP cua nghe nhan tre Anh Quan

42 Thiet ke Long dinh da DEP cua nghe nhan tre Anh Quan

51 Mau Long dinh da - Lang tho da nha Anh Trung dep

51 Mau Long dinh da – Lang tho da nha Anh Trung dep

52 Long dinh da cua Khu lang mo da DEP tai Ha NOi

52 Long dinh da cua Khu lang mo da DEP tai Ha NOi

61 Lang tho da DEP (Long dinh da) gia dinh Chu Tran Dai Son

61 Lang tho da DEP (Long dinh da) gia dinh Chu Tran Dai Son

62 Long dinh da nguyen khoi tai Ha Noi

62 Long dinh da nguyen khoi tai Ha Noi

71 Lang tho da DEP gia dinh Chu Nguyen Huu

71 Lang tho da DEP gia dinh Chu Nguyen Huu

72 Mau Lang tho da - Lang mo da dep gia dinh Chu Nguyen Huu

72 Mau Lang tho da – Lang mo da dep gia dinh Chu Nguyen Huu

81 Khu lang tho da cua Lang mo da DEP

81 Khu lang tho da cua Lang mo da DEP

82 Khuon vien Long dinh da duoc thiet ke rat hoan hao

82 Khuon vien Long dinh da duoc thiet ke rat hoan hao

91 Long dinh da canh xanh reu cua Khu lang mo da xanh reu tai Quang Ninh

91 Long dinh da canh xanh reu cua Khu lang mo da xanh reu tai Quang Ninh

92 Khu lang mo da xanh reu o Quang Ninh Dep

92 Khu lang mo da xanh reu o Quang Ninh Dep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: