Khu Lăng Mộ đá xanh rêu đẹp (mộ 1 mái vòm) tại Thái Bình

ĐÁ ANH QUÂN NINH BÌNH giới thiệu Khu Lăng Mộ đá xanh rêu đẹp (mộ 1 mái vòm) tại Thái Bình, khu lăng mộ một mái vòm đẹp, với lăng thờ đá hai mái cánh phong; lan can đá xanh rêu, cuốn thư và cổng đá tứ trụ vào lăng mộ. Đánh giá đây là khu lăng mộ đẹp, cao cấp và chất lượng hiện nay.

Anh Quan Ninh Binh - Xay Lang Mo dep tai Thai Binh
Anh Quan Ninh Binh – Xay Lang Mo dep tai Thai Binh
Cong da Lang Mo dep tai Thai Binh
Cong da Lang Mo dep tai Thai Binh
Cong vao lang mo da tai Thai Binh
Cong vao lang mo da tai Thai Binh
Hoa van phia sau Mo da don Tam Son mai vom
Hoa van phia sau Mo da don Tam Son mai vom
Khu Lang Mo da xanh reu Anh Quan tai Thai Binh
Khu Lang Mo da xanh reu Anh Quan tai Thai Binh
Khu Lang Mo da xanh reu tai Thai Binh dep
Khu Lang Mo da xanh reu tai Thai Binh dep
Khuon vien Lang Mo da dep tai Thai Binh
Khuon vien Lang Mo da dep tai Thai Binh
Lang Mo da don dep tai Thai Binh
Lang Mo da don dep tai Thai Binh
Mau Binh phong da dep tai Lang Mo da xanh reu Thai Binh
Mau Binh phong da dep tai Lang Mo da xanh reu Thai Binh
Mau Cuon thu da tai Lang Mo Thai Binh
Mau Cuon thu da tai Lang Mo Thai Binh
Mau Lang mo da dep da xanh reu tai Thai Binh
Mau Lang mo da dep da xanh reu tai Thai Binh
Mau Lang Mo dep tai Thai Binh
Mau Lang Mo dep tai Thai Binh
Mau Mo da dep tai Thai Binh
Mau Mo da dep tai Thai Binh
Mau Mo da don Tam Son 1 mai vom tai Thai Binh
Mau Mo da don Tam Son 1 mai vom tai Thai Binh
Mau Mo da mot mai vom
Mau Mo da mot mai vom
Mo da mot mai vom dep tai Thai Binh
Mo da mot mai vom dep tai Thai Binh
Mo da xanh reu don mot mai vom
Mo da xanh reu don mot mai vom